Wagner garantija


Visi profesionalams skirti „Wagner“ dažymo įrenginiai yra griežtai išbandomi ir tikranami pagal „Wagner“ kokybės užtikrinimo programą.
GARANTIJOS SĄLYGOS
Visi profesionalams skirti „Wagner“ dažymo įrenginiai (toliau – gaminiai) yra kruopščiai patikrinti, išbandyti ir griežtai tikrinami pagal „Wagner“ kokybės užtikrinimo programą. „Wagner“ išskirtinai išduoda ilgesnės trukmės garantijas komerciniams ir profesionaliems naudotojams (toliau – klientai), kurie įsigyja gaminį įgaliotoje specializuotoje parduotuvėje ir kurios yra susijusios su tam klientui internete išvardytais gaminiais skiltyje www.wagner-group.com/profi-guarantee.
Ši garantija nepablogina pirkėjo teisių reikalauti atsakomybės už defektus pagal pirkimo sutartį su pardavėju, taip pat kitų įstatymais numatytų teisių.
Mes užtikriname, kad savo nuožiūra pakeisime arba suremontuosime gaminį arba atskiras jo dalis, arba priimsime prietaisą atgal ir grąžinsime už jį sumokėtus pinigus. Mes prisiimame atsakomybę už išlaidas medžiagoms ir darbo laikui. Pakeisti gaminiai arba dalys tampa mūsų nuosavybe.
GARANTIJOS LAIKOTARPIS IR REGISTRACIJA
Garantija galioja 36 mėnesius. Pramoniniam ar panašaus susidėvėjimo lygio naudojimui, pvz., naudojant pamainomis arba nuomojant įrangą, garantija galioja 12 mėnesių.
Degalais arba oru varomoms sistemoms garantija taip pat suteikiama 12 mėnesių laikotarpiui.
Garantijos laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai įgaliota specializuota parduotuvė pristato gaminį. Patikimas pirkimo datos įrodymas yra originalaus pirkimo dokumento data.
Visiems gaminiams, pirktiems įgaliotose specializuotose parduotuvėse nuo 2009-02-01, garantijos laikotarpis pratęsiamas iki 24 mėnesių, jei šių įrenginių pirkėjai užsiregistruoja pagal toliau nurodytas sąlygas per 4 savaites nuo dienos, kai įgaliota specializuota parduotuvė pristatė gaminį. Užsiregistruoti galima internete, adresu http://profigarantie.wagner-group.com/ .
Garantijos liudijimas galioja kaip patvirtinimas, kaip ir originalus pirkimo dokumentas, kuriame yra pirkimo data. Registracija galima tik tuo atveju, jei pirkėjas sutinka, kad registruojantis įvesti duomenys būtų išsaugoti.
Atlikus paslaugas pagal garantijos sąlygas, gaminio garantijos laikas nepratęsiamas ir neatnaujinamas. Garantijos laikotarpiui pasibaigus, pretenzijos dėl garantijos arba pagal garantiją nebetenkinamos.
TVARKYMAS
Jei garantinio laikotarpio metu pastebima įrenginio medžiagų, apdorojimo arba veikimo defektų, būtina nedelsiant arba ne vėliau kaip per 2 savaites pateikti pretenziją dėl garantijos.
Įgaliota specializuota parduotuvė, kuri pristatė įrenginį, yra įgaliota priimti pretenzijas dėl garantijos. Pretenzijas dėl garantijos taip pat galima reikšti mūsų naudojimo instrukcijose nurodytiems techninės priežiūros centrams. Gaminys turi būti nemokamai išsiųstas ar pristatytas kartu su originaliu pirkimo dokumentu, kuriame yra pirkimo data ir gaminio pavadinimas. Norint garantiją pratęsti, reikia pridėti garantijos liudijimą.
Už išlaidas ir gaminio praradimo arba sugadinimo riziką jį perduodant arba centre, kuris priima pretenziją dėl garantijos arba kuris pristato sutaisytą gaminį, atsako klientas.
GARANTIJOS NETAIKYMAS
Pretenzijos dėl garantijos nesvarstomos:
-         dalims, kurios susidėvi dėl naudojimo ar kitų natūralių susidėvėjimo priežasčių, taip pat dėl natūralaus susidėvėjimo arba dėl naudojimo atsiradusiems gaminio defektams. Konkrečiai tai apima kabelius, vožtuvus, pakuotę, purkštukus, cilindrus, stūmoklius, priemonių perdavimo žarnų dalis, filtrus, vamzdelius, sandariklius, rotorius, statorius ir t. t. Žalai dėl susidėvėjimo, kuri konkrečiai kyla dėl smėliuotų dangos medžiagų, pvz., dispersijos, tinko, mastikos, klijų, glazūros, kvarco pagrindo;
-         sugedus įrenginiams, kai tokie gedimai kyla pirkėjui ar trečiajai šaliai nesilaikant naudojimo instrukcijų, netinkamai ar neprofesionaliai naudojant, netinkamai surinkus ir (arba) pridavus naudoti įrangą, arba naudojant kitomis, nei numatyta, neįprastomis aplinkos sąlygomis, naudojant netinkamas dengimo medžiagas, netinkamomis naudojimo sąlygomis, naudojant su netinkamu elektros tinklo įtampos tiekimu / dažniu, per dažnai naudojant arba netinkamai atliekant techninę priežiūrą arba priežiūrą ir (arba) valymą;
-         dėl įrenginio klaidų, kurios atsirado naudojant neoriginalius „Wagner“ priedus, papildomas dalis arba atsargines dalis;
-         pakeistiems arba papildytiems gaminiams;
-         gaminiams, kurių serijos numeris buvo pašalintas arba yra neįskaitomas;
-         gaminiams, kuriuos bandė taisyti neįgaliotieji asmenys;
-         gaminiams, kurių savybės šiek tiek skiriasi nuo tikslinių savybių, bet tokie skirtumai yra nereikšmingi, palyginti su gaminio verte ir panaudojimo galimybėmis;
-         gaminiams, kurie buvo iš dalies arba visiškai išrinkti.
PAPILDOMOS TAISYKLĖS
Minėtos garantijos galioja išskirtinai tiems gaminiams, kurie buvo pirkti įgaliotose specializuotose ES, NVS, Australijos parduotuvėse ir yra naudojami minėtose šalyse.
Jei patikrinus paaiškėja, kad garantija netaikytina, remontas atliekamas pirkėjo sąskaita.
Minėtos taisyklės galutinai lemia teisinį santykį su mūsų įmone. Papildomos pretenzijos, dažniausiai dėl bet kokio tipo žalos ar nuostolių, kurios gali kilti dėl gaminio ar jo naudojimo, neįtraukiamos į atsakomybės dėl gaminio aktą, išskyrus tuos atvejus, kai jos susijusios su naudojimo sritimi.
Teisės į pretenzijas dėl atsakomybės už defektus specializuotam pardavėjui išlieka nepakitusios.
Šiai garantijai galioja Vokietijos įstatymai. Sutarties kalba yra vokiečių kalba. Jei vokiečių ir užsienio kalba parašyto teksto prasmė skirtųsi, pirmenybė teikiama tekstui vokiečių kalba.
J. Wagner GmbH
Profesionalios apdailos skyrius
Otto Lilienthal Strasse 18
88677 Markdorf
Federal Republic of Germany (Vokietijos Federacinė Respublika)
„Wagner“ profesionalams skirtos įrangos garantija
(2009.02.01 statusas)

Domina mūsų produktai, užpildykite užklausą

Susisiekite

  • Tel. +370 618 50633
  • El. p. info@rigalit.lt

RIGALIT Lietuva specialistai Jums ne tik pateiks jūsų lūkesčius atitinkantį pasiūlymą, bet ir suteiks galimybę patiems išbandyti siūlomus sprendimus bei prekes.

 

Rekvizitai

UAB "Rigalit Lietuva"

Europos pr. 89, 46333 Kaunas

Tel/Fax.: +370 618 50633

El-paštas: info@rigalit.lt

Įm. kodas 111595283   PVM kodas LT115952811

Sandėlis

Europos pr. 36, 46369 Kaunas

Darbo laikas:

I-IV      8:00-17:00

V         8:00-16:00

VI-VII  NEDIRBAME

Prekė įdėta į krepšelį
Tęskite prekių pasirinkimą arba eikite į krepšelį